สัมผัสรักในใจเรา https://touchmymind.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=28-11-2009&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=28-11-2009&group=12&gblog=14 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[“ความรักมักจะสวยงามเสมอ.. ถ้าเข้าใจกัน”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=28-11-2009&group=12&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=28-11-2009&group=12&gblog=14 Sat, 28 Nov 2009 11:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=31-03-2010&group=26&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=31-03-2010&group=26&gblog=3 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[“ความเศร้าหมองย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีสติสมบูรณ์”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=31-03-2010&group=26&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=31-03-2010&group=26&gblog=3 Wed, 31 Mar 2010 13:16:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=25-03-2010&group=26&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=25-03-2010&group=26&gblog=2 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[รักษาต้นตอ รักษาใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=25-03-2010&group=26&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=25-03-2010&group=26&gblog=2 Thu, 25 Mar 2010 12:36:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=17-03-2010&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=17-03-2010&group=26&gblog=1 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA["มิรูโม่" แก๊งค์ทำความดีแห่งอินทร์บุรี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=17-03-2010&group=26&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=17-03-2010&group=26&gblog=1 Wed, 17 Mar 2010 17:08:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=16-04-2009&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=16-04-2009&group=15&gblog=2 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกกลมๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=16-04-2009&group=15&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=16-04-2009&group=15&gblog=2 Thu, 16 Apr 2009 22:27:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=09-04-2009&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=09-04-2009&group=15&gblog=1 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บตกจากทริป เวียดนาม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=09-04-2009&group=15&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=09-04-2009&group=15&gblog=1 Thu, 09 Apr 2009 16:34:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=01-04-2009&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=01-04-2009&group=13&gblog=2 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[บทส่งท้าย "ชีวิตคือกระจก ส่อง สะท้อนจิตใจ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=01-04-2009&group=13&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=01-04-2009&group=13&gblog=2 Wed, 01 Apr 2009 19:47:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=27-03-2009&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=27-03-2009&group=13&gblog=1 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[A Rule of a Mirror .. by ยางุจิ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=27-03-2009&group=13&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=27-03-2009&group=13&gblog=1 Fri, 27 Mar 2009 19:53:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=03-06-2009&group=12&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=03-06-2009&group=12&gblog=9 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[“เลิฟมี เลิฟมีแรด?”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=03-06-2009&group=12&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=03-06-2009&group=12&gblog=9 Wed, 03 Jun 2009 8:15:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=21-05-2009&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=21-05-2009&group=12&gblog=8 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[๐๐๐ด้วยความห่วงใย๐๐๐]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=21-05-2009&group=12&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=21-05-2009&group=12&gblog=8 Thu, 21 May 2009 13:17:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=07-07-2008&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=07-07-2008&group=12&gblog=6 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวของตูมตาม ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=07-07-2008&group=12&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=07-07-2008&group=12&gblog=6 Mon, 07 Jul 2008 19:15:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=07-06-2008&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=07-06-2008&group=12&gblog=5 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอผีครั้งที่ห้า ~ อ๊ากก...ก มันมาอีกแล้ว นี่แน่ะ!! ~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=07-06-2008&group=12&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=07-06-2008&group=12&gblog=5 Sat, 07 Jun 2008 11:08:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=07-06-2008&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=07-06-2008&group=12&gblog=4 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอผีครั้งที่สี่ ~ตัวเลขกับภวังค์~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=07-06-2008&group=12&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=07-06-2008&group=12&gblog=4 Sat, 07 Jun 2008 11:07:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=23-05-2008&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=23-05-2008&group=12&gblog=3 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอผีครั้งที่สาม ~ผีจ๋าไยเจ้าช่างมาหลอก มาหลอนคนอย่างช้านน~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=23-05-2008&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=23-05-2008&group=12&gblog=3 Fri, 23 May 2008 10:57:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=23-05-2008&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=23-05-2008&group=12&gblog=2 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอผีครั้งที่สอง ~มันมาปรากฏตัว~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=23-05-2008&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=23-05-2008&group=12&gblog=2 Fri, 23 May 2008 10:56:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=23-05-2008&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=23-05-2008&group=12&gblog=1 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอผี ครั้งแรก.. ~มันมากับเสียง~]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=23-05-2008&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=23-05-2008&group=12&gblog=1 Fri, 23 May 2008 10:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=29-10-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=29-10-2010&group=1&gblog=11 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[สายลมโชยพัดเอื่อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=29-10-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=29-10-2010&group=1&gblog=11 Fri, 29 Oct 2010 16:34:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=13-05-2010&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=13-05-2010&group=1&gblog=10 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤาเป็นเพียงหุ่นเชิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=13-05-2010&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=13-05-2010&group=1&gblog=10 Thu, 13 May 2010 22:05:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=10-06-2009&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=10-06-2009&group=1&gblog=7 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล ใจเพียงฝัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=10-06-2009&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=10-06-2009&group=1&gblog=7 Wed, 10 Jun 2009 18:40:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=04-11-2006&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=04-11-2006&group=1&gblog=6 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[“สัมผัสรัก วิมานดิน”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=04-11-2006&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=04-11-2006&group=1&gblog=6 Sat, 04 Nov 2006 14:31:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=04-11-2006&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=04-11-2006&group=1&gblog=5 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[“ป่าลับแล” ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=04-11-2006&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=04-11-2006&group=1&gblog=5 Sat, 04 Nov 2006 14:19:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=04-11-2006&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=04-11-2006&group=1&gblog=4 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[ “ล้อเล่นลม” ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=04-11-2006&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=04-11-2006&group=1&gblog=4 Sat, 04 Nov 2006 14:00:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=17-11-2006&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=17-11-2006&group=1&gblog=3 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA[“โล่ใบไม้ผลิ”]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=17-11-2006&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=17-11-2006&group=1&gblog=3 Fri, 17 Nov 2006 10:24:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=13-11-2006&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=13-11-2006&group=1&gblog=2 https://touchmymind.bloggang.com/rss <![CDATA["ปุยเมฆ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=13-11-2006&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=touchmymind&month=13-11-2006&group=1&gblog=2 Mon, 13 Nov 2006 11:57:14 +0700